Pokloni Ateljea Okusa

                Atelje okusa osmislio je novi proizvod Eno-aroma box koji uz butelju vina čini idealan vinski poklon. Radi se o posebno oblikovanoj drvenoj kutiji za vino, u varijanti za 1 ili 2, iste ili različite boce, s dodatnim elementima. Naime na posebno dizajniranoj pločici nalazi se 10 oslikanih bočica s najčešće prisutnim aromama u pojedinim sortama vina, vadičep i pumpica s vakum čepom kojim se može zatvoriti djelomično potrošena butelja vina te popraćeno QR kodom pomoću kojega se može odslušati kraći edukacijski audio zapis o sorti. Uz Eno-aroma box i nadalje je na raspolaganju knjiga Atelje okusa – hrvatska tradicijska kuhinja uz birana vina.

                Zainformacije možete se obratiti udruzi Atelje okusa na e-mail ateljeokusa@gmail.com

PR