Poklone putem interneta kupuje 37,6% potrošača

Uz rast udjela internetske trgovine, važno je istaknuti da će gotovo dvije trećine ispitanika trošiti za kupnju božićnih poklona manje od 500 kuna

Većina hrvatskih građana planira kupnju božićnih poklona (84,4%) pri čemu 34% planira potrošiti do 200 kn, a daljnjih 29,8% će potrošiti do 500 kn.

Povećanjem planiranog iznosa kupnje pada i udio građana: tako do 1.000 kn planira potrošiti 15,3% građana, a više će od 1.000 kn potrošiti njih 5,3%. S druge strane, 15,6% građana ne planira kupovati božićne poklone.

Bez obzira na navedene iznose, većina će građana (59,5%) potrošiti podjednak iznos kao i prethodne, 2016. godine. Smanjenje potrošnje planira 23,3%, a povećanje 17,2% građana.

Većina građana božićnu će kupnju obaviti u klasičnim trgovinama (62,4%), dok se na kupnju putem interneta oslanja 37,6% potrošača.

Kupnja božićnih poklona većini kupaca predstavlja zadovoljstvo (53,7%), dok daljnjih 39,5% uz zadovoljstvo osjeća i određenu dozu stresa. Značajno manji, ali relevantan udio kupaca navodi da im kupnja božićnih poklona predstavlja isključivo stres (6,8%).

Osim božićne kupnje, značajan izdatak u ovo doba godine predstavlja i odlazak na skijanje ili zimovanje. Takvo putovanje planira 10,3% građana, dok će zimske radosti u svome domu doživjeti 89,7% građana Hrvatske.

Istraživanje o božićnoj potrošnji proveli su Ja TRGOVAC magazin i agencija Hendal tijekom studenog 2017. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku od 400 građana Republike Hrvatske starijih od 15 godina.

Tijekom istraživanja provedena je stratifikacija po šest regija i četiri veličine naselja uz metodu slučajnog odabira kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika.

Tekst: Ja trgovac

Fotografija: Rene Karaman