turizam

Rivijera Crikvenica – najkreativnija destinacija

Ovo iznimno vrijedno priznanje je Turističkoj zajednici Grada Crikvenice dodijelila organizacija Creative Tourism Network iz Barcelone, jedna od najpoznatijih međunarodnih organizacija, koja se bavi umrežavanjem u području kreativnog turizma. Turistička zajednica Grada Crikvenice se u […]