turizam

Nagrađena HF Eko Etno Grupa

HF Eko Etno Grupa je u povodu Svjetskog dana turizma dobila prestižnu godišnju nagradu za kreativne i inovativne programe u turizmu CBTour za projekt Croatia top 200 eko etno. Projekt Croatia top 200 eko etno […]