turizam

Novi promotivni video Vižinade

Već neko vrijeme intenzivno se radi ne samo na razvoju Vižinade kao općine za život po mjeri čovjeka, već je Turistička zajednica Vižinada aktivna i u promociji ovog slikovitog istarskog mjesta kao turističke destinacije koja plijeni ljepotom, povijesnim znamenitostima, […]

turizam

Rivijera Crikvenica – najkreativnija destinacija

Ovo iznimno vrijedno priznanje je Turističkoj zajednici Grada Crikvenice dodijelila organizacija Creative Tourism Network iz Barcelone, jedna od najpoznatijih međunarodnih organizacija, koja se bavi umrežavanjem u području kreativnog turizma. Turistička zajednica Grada Crikvenice se u […]