najave

MALA BARKA 2

Turistička atrakcija kojom slavimo i obilježavamo važnost očuvanja i valorizacije pomorske, ribarske i brodograđevne baštine – Ovogodišnja 9. Smotra i regata tradicijskih barki na jedra u Mošćeničkoj Dragi priređena je u posebnom ozračju međunarodnog projekta […]