vina i sve o vinu

Vino Porto sa stručnog i povijesnog aspekta

Vino Porto zapravo je specijalno, točnije fortificirano vino. To je vino koje sadrži dodani alkohol, odnosno alkohol koji nije produkt alkoholne fermentacije. Alkohol koji se najčešće dodaje tijekom fermentacije je aguardente, mješavina etanolavinskog  podrijetla i […]