Daleki akordi – iz Osora do mobilnih uređaja

Zahvaljujući projektu 3D animacije (Smart Guide) čuvena skulptura ‘Djevojka s lutnjom’ ispred Osorske katedrale ‘oživjela je’. Naime, jednim klikom na ekran mobilnih uređaja, ova dama iz Dalekih akorda ‘oživljava’ i elegantnim pokretima svira na lutnji, svom glazbalu te tako uvodi gledatelje u neka prošla vremena. Skulptura je nastala u Rimu daleke 1918. te je Meštrovićevo utjelovljenje mira i harmonije potaknuto optimizmom nakon završetka Prvog svjetskog rata.

S ciljem postizanja doživljaja kulturne ponude i povijesti destinacije kod korisnika, 3D animacija pomaže da sadržaj bude prezentiran na dinamičan i zanimljiv način. Jedinstven je to projekt proširene stvarnosti koji putem interaktivne animacije i zvuka stvara novi doživljaj stvarnosti. Projekt Osor u proširenoj stvarnosti rekonstrukcija je mogućih situacija i prostora temeljeni arheološkim i drugim stručnim istraživanjima, a svakako je i dodatna ponuda nekadašnjeg najvažnijeg grada na Jadranu.

Inače, Smart Guide multimedijska je platforma za prezentaciju kulturno-povijesnih sadržaja i prirodne baštine s posebnim naglaskom na tržište turizma. Osmišljen je u skladu sa strategijom kulturnog turizma Republike Hrvatske i na jednostavan način povezuje smještajnu, kulturnu, ugostiteljsku i javnu ponudu. Korisnicima je dostupan putem osobnih smart uređaja te su podržani EU fondom EUREKA namijenjenog za potporu inovativnih i tržišno orijentiranih projekata, kao i od HBOR-a (inovacije).

Stoga ukoliko u svojoj šetnji Osorom naiđete na Djevojku s lutnjom, ne zaboravite se zaustaviti i poslušati njezine Daleke akorde jer možda vas baš ona približiti bogatoj i dinamičnoj povijesti Lošinjskog arhipelaga.

 

PR: TZ grada Maloga Lošinja