EDEN NIN – obilježen Svjetski dan močvarnih staništa

Povodom Svjetskog dana močvarnih staništa u organizaciji Turističke zajednice grada Nina, a u suradnji s Osnovnom školom Petar Zoranić Nin i Natura Jaderom – javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Zadarskoj županiji održano je edukativno predavanje za školsku djecu viših razreda o vrijednosti i zaštiti močvarnih staništa. Diplomirana inženjerka biologije i ekologije mr. sc. Morana Bačić, ujedno i stručna voditeljica Natura Jadere govorila je o močvarnim staništima Hrvatske s naglaskom na područje Ninske lagune, te je učenicima putem power point prezentacije između ostalog pokazala zemljopisnu kartu na kojoj su označenim krugovima bila istaknuta područja gdje se gnijezdi ugrožena vrsta Vlastelica, gdje je Nin jedan od tri područja na Jadranskoj obali, a morski kulik se gnijezdi samo u Ninu i u dolini Neretve. Nadalje je istaknula da Nin ima lagunu s prirodnim močvarnim područjem na zapadu i također na istoku gdje se nalaze umjetno stvorena močvarna straništa u blizini bazena za prikupljanje soli na ninskoj solani. Ninsko područje predstavlja posebno vrijedno stanište za ptice močvarice, očuvani okoliš, a posjeduje veliku bioraznolikost sa 8 Natura 2000 staništa, 5 endemičnih, 4 kritično ugrožene, 1 ugrožena i 5 osjetljivih biljaka. Nakon toga je Zoran Božić, glavni čuvar prirode u Natura Jaderi upoznao učenike o važnosti posla čuvara prirode, o nadzoru i pravilnicima zaštite prirodnih vrijednosti. Učenici su s velikom pažnjom pratili predavanje, a na kraju im je prikazan promidžbeni film o Birdwatchingu u Ninskoj Laguni koji se nalazi na linku: https://www.youtube.com/watch?v=n_KcpfAvhGc

Učenicima su nakon pogledanog filma podijeljene brošure u izdanju Turističke zajednice grada Nina pod nazivom Nin Birdwatching u kojoj je ispričana priča o ptici Vlastelici i ostalim vrstama ptica koje se redovito gnijezde na ninskim solanama. Brošura je izdana na hrvatskom i engleskom jeziku, a stanovnicima i turistima na taj je način približeno pravo bogatstvo koje čuva Eko park Ninska laguna kako se promidžbeno predstavlja jedina hrvatska laguna. Upravo je ptica Vlastelica upisana u europsku i hrvatsku Crvenu knjigu kritično ugroženih vrsta ptica. Budući se populacija vlastelica na Ninskim solanama iz godine u godinu povećava, prema mišljenju dr. sc. Gordana Lukača ta će kategorija ptica vrlo vjerojatno iz kategorije CR kritično ugroženih preći u status  EN – Ugroženih vrsta ptica. U realizaciji filma o Vlastelici i brošuri sudjelovali su poznati hrvatski biolog, istraživač, i jedan od najpoznatijih ornitologa Gordan Lukač te poznati hrvatski biolog, publicist, istraživač, fotograf i snimatelj Goran Šafarek. Brošura donosi podatke i fotografije o povratku ptice u Ninsku lagunu redovno već krajem ožujka, tu je prikazan najmanji paperjasti  primjerak ptića koji se tek izlegao, zatim oni malo veći ptići koji su neugledni jer im je boja perja prilagođena okolišu zbog skrivanja od prirodnih neprijatelja, te odrasle ptice koja lagunu napušta u rujnu. Unutar brošure prikazane su i ostale vrlo važne ptice poput morskog kulika i dr. koje su jako rijetke i o kojima valja brinuti. Veliki broj ptičjih vrsta od ukupno 204  obitavaju u Ninskoj laguni od kojih su mnoge zimovalice, druge su gnjezdarice, a neke zastaju samo na preletu. Močvarna područja pružaju tim pticama obilje hrane stoga je ova lokacija jako važna za Hrvatsku, Europu i za svijet. I upravo je zbog svega navedenoga važno štititi močvarna staništa pa je to osnovni razlog što se redovito provodi edukacija onih najmlađih koji će svojim aktivnostima pridonositi da se stanište za ptice močvarice očuva i za buduću populaciju ptica. Edukativni program usmjeren je na povećanje brige o jedinstvenoj hrvatskoj laguni te povećanju znanja i razvoju programa promatranja ptica – birdwatching turističkom proizvodu u Ninu. Upravo je povećana briga o staništima i lokalitetu Ninske lagune započela prije 9 godina, a poticaj je bio dodjeljena nagrada EDEN – europske destinacije izvrsnosti gradu koju je Nin primio u 2010. Tada je ušao u obitelj posebnih skrivenih dragulja Europe i počeo s intenzivnijim programima održivog razvoja u što spadaju uz promidžbu i edukativni programi najmlađe populacije stanoništva Nina. Turistička zajednica grada Nina kojoj je osnovni cilj promidžba održivog razvoja na razini Europe provodi programe u suradnji s biolozima i prijateljima prirode te se zalaže za kontinuiranu promidžbu očuvanih močvarnih staništa lagune koja predstavljaju nacionalnu, europsku i svjetsku prirodnu baštinu. Važno je naglasiti da je nekada močvara izazivala negativnu asocijaciju, ali edukacijom se stanovništvo upoznaje kako je izuzetno važna za očuvanje mnogih životinjskih i biljnih vrsta te je od neprocjenjive važnosti. Veliku ulogu močvarna staništa imaju zbog bioraznolikosti jer pogoduju razvoju mnogobrojnih biljnih vrsta koje rastu na takvim plitkim obalama. U novije vrijeme su ove pojave važne u životu ljudi posebno onih koji se bave turističkom uslužnom djelatnosti pružanja usluga smještaja turistima jer se ti oblici prirodnog krajolika, biljne vrste i ptičji svijet predstavljaju kroz turistički program Promatranja ptica (Birdwatching). Tome će svakako biti od koristi nova edicija koju su iznjedrili turistički  djelatnici Nina pod nazivom Birdwatching in Nin lagoon.

Tekst napisala: dr. sc. Marija Dejanović