MALI LOŠINJ MEĐU TOP 100 ODRŽIVIH DESTINACIJA SVIJETA

Vodeći stručnjaci za održivost u državnim, poslovnim i akademskim krugovima,  njih više od 250 iz 43 zemalja diljem svijeta, 27. rujna 2022. okupili su se u Ateni povodom osmog izdanja međunarodne konferencije Svjetskih dana zelenih destinacija (Global Green destinations days)! Svoje je mjesto i ove godine na popisu održivih destinacija osigurao Lošinj!

Lošinj sudjeluje u natjecanju „100 najboljih održivih destinacija“ od 2016. godine. Ovo ‘srebrno’ Green Destinations silver status priznanje značajan je iskorak u nastojanjima da se postigne, dokaže te nezavisnom provjerom i potvrdi potpuna usklađenost te time omogući dodjela certifikata za uspješno održivo upravljanje u skladu s međunarodnim standardima definiranima od strane Globalnog vijeća za održivi turizam (GSTC).  


„Green Destinations Award“ je program certifikacije turističkih destinacija na temelju ocjene usklađenosti s kriterijima u vezi očuvanja okoliša, društvene i gospodarske situacije te kulturnih aspekata, a s ciljem promicanja održivih turističkih destinacija na međunarodnoj razini. U procesu certificiranja destinacije  proveden je desk audit nakon kojeg  je ukupni rezultat generiran iz dobivenih ocjena u područjima; Upravljanje destinacijom, Priroda i krajolik, Okoliš i klima, Kultura i tradicija, Kvaliteta života, Poslovanje i Komunikacija, a najveća ocjena pripala je području Kulture i tradicije. Audit je proveden u dvije faze; razmatranje sve priložene dokumentacije (provedeni projekti, ankete, analize, ugovori, statistike, promidžbeni materijali koji dokazuju održivo poslovanje i sl.), dok su u drugoj fazi detaljno objašnjene sve aktivnosti koje destinacija poduzima vezano za određeno promatrano područje. Uz priznanje, svaka destinacija dobiva i preporuke za poboljšanje u budućnosti. Tako se primjerice savjetuje više pažnje usmjeriti u procjenu utjecaja turizma i industrijske radionice, obuke te aktivnosti podizanja svijesti.


Također, svoje mjesto među TOP 100 zelenih destinacija svijeta, Lošinj je uz dobre rezultate mjerenja osigurao i sustainable story-em, odnosno istinitom pričom o održivom i odgovornom turizmu. Riječ je o projektu Via Apsyrtides- sustavu pješačkih obilaznica koje povezuju i prezentiraju prirodne i kulturne atrakcije otočja, u čijem je središtu transverzalna staza dužine 150km koja se proteže od najsjevernije točke otoka Cresa do najjužnije točke otoka Ilovika.

Ovo prvo globalno „natjecanje“ u održivim destinacijama, uz platformu za zelene destinacije za procjenu održivosti i kvalitete, praćenje, izvješćivanje i certifikaciju, danas je najveći program na svijetu koji prepoznaje i promovira održivost destinacija te najveći program nagrada ITB Berlin, vodećeg svjetskog sajma putovanja. Programom se nastoji potaknuti destinacije da promiču odgovorno upravljanje destinacijom kako bi cijeli turistički sektor potakle da usvoje i primjenjuju najbolju praksu u području zaštite okoliša. Sudionici programa sudjeluju u sustavu za održivo upravljanje koji podrazumijeva nezavisnu provjeru uspješnosti i napretka svake 2 godine te preporuke za poboljšanja.

Prisjetimo se, ova vodeća globalna konferencija posvećena održivom upravljanju destinacijama 2019. godine održala se i u Malom Lošinju kada se osim 30 prezentacija i panel rasprava s više od 60 vodećih stručnjaka svijeta na temu „Zelena rješenja za turističke destinacije“, predstavile Top 100 održive destinacije svijeta za 2019. godinu. Na „održivoj“ konferenciji u sklopu koje je organiziran niz radionica, izleta, sjednica te panel rasprava, okupili su se tako najbolji u aspektu održivosti, a sudionici konferencije upoznali su otok Lošinj te uživali u svom slobodnom vremenu isprobavajući brojne aktivnosti koje otok vitalnosti nudi.

Ovim priznanjem uvažavaju se napori koje destinacija ulaže kako bi i u budućnosti održala svoju „privlačnost“ i održivost u turističkom smislu. U procjeni se ne uzimaju u obzir samo vidljivi aspekti, kao što su prirodna baština, već se razmatra i u kojoj mjeri su u relevantnim politikama i planovima zastupljena i uvažena načela održivog razvoja.  Lošinj uistinu plovi u smjeru održivosti te nam je izuzetno drago što se i ove godine našao na popisu održivih destinacija. Uz višegodišnje mjerenje i uspoređivanje dobivenih podataka detektiramo snage, slabosti te prijetnje i prilike, a sve u cilju kreiranja i održavanja strategije održivosti destinacije. Sve to ne bi bilo moguće bez suradnje sa stanovnicima i posjetiteljima. Zajedno dolazimo do rješenja kako razvijati, ali u isto vrijeme i čuvati kvalitetu destinacije, izjavio je direktor Turističke zajednice Grada Malog Lošinja Dalibor Cvitković.

Više informacija: www.greendestinations.org

TZ Mali Lošinj

Fotografija: Sandro Tariba