NASTUP TURISTIČKE ZAJEDNICE KVARNERA NA SAJMU INTERCARE U MILANU

Turistička zajednica Kvarnera nakon niza uspješnih nastupa na općim, poslovnim i specijaliziranim sajmovima i prezentacijama na europskom i svjetskom tržištu, nastavlja sa promotivnim aktivnostima na talijanskom tržištu.

U četvrtak, 25. svibnja ove godine, po prvi put, sajam Intercare otvorio je svoja vrata u Milanu. Radi se o međunarodnom sajmu zdravstvenog turizma koji je otvoren za poslovnu publiku u trajanju od dva dana, a treći, zadnji dan, namijenjen je širokoj publici.

Kada govorimo o zdravstvenom turizmu, moramo naglasiti da se radi o tržištu koje bilježi ogroman rast, čak 20% godišnje, te se procjenjuje da će zdravstveni turizam u 2018. godini, na svjetskoj razini, doseći vrijednost od 150 milijardi dolara. Naravno radi se samo o klijentima koji se liječe izvan svoje zemlje.

Više od 350.000 Talijana svake godine odlazi na liječenja u inozemstvo. Najviše koriste dentalne usluge gdje je Hrvatska, a posebno Kvarner prepoznata kao destinacija sa odličnom uslugom i vrlo konkurentnom ponudom. Osim toga razlozi za „zdravstvena“ putovanja talijanske publike su i estetski tretmani te liječenje pretilosti…

„Turistička zajednica Kvarnera već je odavno prepoznala potencijal zdravstvenog turizma i kontinuirano radi na razvoju i promociji istog. Osim toga, upravo je Kvarner kolijevka ovog oblika turizma –  još od kraja 19. stoljeća kada su Opatija, Crikvenica i Mali Lošinj bili proglašeni najboljim lječilišnim centrima tadašnje Austro – Ugarske monarhije. Iz ideje za promicanjem zdravstvenog turizma ukazala se i potreba za  organizacijom – udruženjem koje bi povezivalo sve dionike turizma, zdravstva i znanosti, te se oformio Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera sa ciljem stvaranja prepoznatljivog i konkurentnog zdravstveno – turističkog proizvoda na lokalnoj i međunarodnoj razini. Upravo sinergija svih ovih čimbenika, ključ je uspjeha.“ rekla je direktorica Turističke zajednice Kvarnera, dr.sc. Irena Peršić Živadinov. Također, važno je za naglasiti da klijenti koji koriste medicinske usluge potroše i vrlo značajna sredstva za ostale usluge kao npr. smještaj, hranu, razonodu i sl.

Za vrijeme trajanja sajma Intercare odvijao se i vrlo intenzivan program sastanaka, konvencija, okruglih stolova i prezentacija.

Turistička zajednica Kvarnera održala je prezentaciju na kojoj je bila predstavljena cjelokupna turistička ponuda Kvarnera sa naglaskom na zdravstveni turizam i dugogodišnju tradiciju i iskustvo u turizmu i u zdravstvenim uslugama, te izvrsnu kvalitetu usluga koje nudimo.

Turistička zajednica Kvarnera također je sudjelovala u diskusiji na okruglom stolu na temu zdravstvenih tretmana u europskoj uniji gdje je predstavljena cijela paleta vrlo kvalitetnih zdravstvenih usluga koje se nude unutar Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera.

„Kvarner je u Italiji već prepoznat kao destinacija zdravstvenog turizma gdje uživamo veliki ugled i priznanje sa njihove strane, ali ovo je svakako bila odlična mogućnost da se predstavimo i međunarodnoj publici kao destinacija zdravlja, ali i kao destinacija široke, kvalitetne i raznolike  turističke ponude,“ izjavila je direktorica Turističke zajednice Kvarnera, dr. sc. Irena Peršić Živadinov.

PR: TZ Kvarnera