Rivijera Crikvenica je u novu godinu ušla zadovoljna turističkim rezultatima iz 2022. godine

Na Rivijeri Crikvenici je tijekom 2022. godine ostvareno 363.260 dolazaka i 2,093.379 noćenja turista, tj. 34,01 % više dolazaka i 21,86 % više noćenja u usporedbi s 2021. godinom.

Postignuto je 98,73 % dolazaka i 94,36 % noćenja ostvarenih u 2019. godini. Ukoliko promatramo isključivo noćenja u komercijalnom smještaju, na dohvat smo rezultatu iz 2019. (-0,26 %).

Gledano prema tržištima, u 2022. godini najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, Hrvatske, Austrije, Mađarske, Slovenije, Slovačke, Češke, Poljske, Italije te Bosne i Hercegovine.

Veseli nas činjenica da sva navedena tržišta, osim domaćega, pokazuju rast u broju noćenja u odnosu na 2021. godinu, a ona najznačajnija i u usporedbi s 2019. godinom – njemačko za 10,71 % i austrijsko za 10,49 %.

Kada promatramo turistički uspjeh po mjestima naše rivijere, u Crikvenici je ostvareno 1,049.198 noćenja, u Selcu 574.733, Dramlju 306.244 i Jadranovu 163.204, u svim mjestima više nego lani na razini cijele godine.

Najviše turističkog prometa ostvareno je u objektima u domaćinstvu (47,15 %), potom u hotelima (22,05 %), 11,70 % u ostalim vrstama smještaja, a u kampovima 6,32 %. Ostatak čini nekomercijalni smještaj. Radujemo se porastu prosječne popunjenosti komercijalnih objekata u usporedbi s 2021. godinom – u hotelima je porast za 40,79 %, u objektima u domaćinstvu za 19,30 %, kampovima 38,64 %, a u ostalim vrstama smještaja za 32,08 %.

Gledajući samo posljednji mjesec u godini, na Rivijeri Crikvenici je u prosincu ostvareno 8.500 noćenja. Najveći broj noćenja realiziran je tijekom božićno-novogodišnjih blagdana i ostvaren je u hotelima, a na području naše rivijere radila su 4 hotela. Zadovoljni smo brojkama, koje su za 16 % bolje u dolascima i 21 % bolje u noćenjima u usporedbi s 2021. godinom.

Advent u Crikvenici bio je pun zanimljivog sadržaja, a u danima koji slijede, vlast u Gradu Crikvenici preuzimaju maškare! Njihova vladavina traje od 7. siječnja do 22. veljače, a tijekom tog razdoblja pripremljen je bogati maškarani program za sve posjetitelje u velikom maškaranom šatoru na Trgu Stjepana Radića.

Direktorica TZG Crikvenice Marijana Biondić se osvrnula na proteklu godinu i turističke rezultate: „Rivijera Crikvenica je zadržala svoju dobru poziciju na tržištu jer je komercijalni turistički promet gotovo na razini onoga iz 2019. godine. Nadamo se da će se u ovoj godini riješiti problematika neprijavljivanja gostiju u nekomercijalnom smještaju, tako da i to pridonese još boljoj turističkoj statistici. Tijekom godine su se događale brojne manje i veće investicije u turistički sektor, a sve u cilju podizanja kvalitete, čime bi se u konačnici trebala produžiti turistička sezona. Veselimo se novoj godini u koju ulazimo najveselijom manifestacijom, ‘Maškarama 2023’., i budućim turističkim rezultatima.“

TZ Crikvenice