Siječanj na Kvarneru: 16% više noćenja

Turistička 2020. godina na Kvarneru počela je s povećanjem broja noćenja od 16%. Usporedimo li ovogodišnji siječanj sa siječnjom 2018. godine, broj noćenja porastao je za čak 25%.

Ostvareno je gotovo 100.000 noćenja, od čega 40.000 otpada na domaće, a 60.000 na strane goste. Poredak inozemnih gostiju počinje s gostima iz Austrije (10.500 noćenja), slijede gosti iz Slovenije, Italije i Njemačke. Svi navedeni su ostvarili porast noćenja, a najviše gosti iz Slovenije (čak 73% više noćenja).

Gledano po subregijama, najviše noćenja ostvareno je na Opatijskoj rivijeri gotovo 35% što je za 20% više u odnosu na prošlogodišnji siječanj, na Riječkom području ostvarno je 10% više noćenja (udjel od 28%) te čak 43% više na otoku Lošinju (udjel od 11%). Na području Gorskog kotara ostvareno je 16% više noćenja (udjel od 9%), na otoku Krku 3% više (udjel od 8%), a na Crikveničko-vinodolskoj rivijeri 13% više noćenja (udjel od 7%).

Dobrim rezultatima, posebice na Riječkom području i Opatijskoj rivijeri, zasigurno je doprinijelo i otvorenje programa Europske prijestolnice kulture.

Kvarnerski gosti tijekom siječnja najviše su boravili u hotelima u kojima je ostvareno 40% svih noćenja, što je za 9% više od siječnja 2019. godine. Objekti u domaćinstvu također bilježe porast noćenja od 19%, te odmah nakon hotela drže udjelo od 36% svih ostvarenih noćenja. U 4 kampa koji su na Kvarneru otvoreni tijekom cijele godine ostvareno je čak 60% više noćenja, dok je u odmaralištima ostvareno 11% više noćenja. Nekomercijalni smještaj također bilježi rast, i to 29% noćenja više.

Izjava direktorice dr.sc. Irene Peršić Živadinov:

Za TZ Kvarnera, svaki početak nove turističke godine, u znaku je aktivne promocije destinacije kroz nastupe na brojnim turističkim sajmovima, prezentacijama i specijaliziranim izlaganjima koje smo dogovorili s našim gospodarstvom. Odlični rezultati koje smo ostvarili u posljednjih desetak godina (čak 50% više noćenja na godišnjem nivou ili gotovo 90% više noćenja u razdobljima pred i posezone) potvrđuju nam da je trend rasta turističkog prometa na Kvarneru stabilan i kontinuiran, te da smo kao cjelokupno turističko gospodarstvo odredili i postavili dobru strategiju razvoja.

Podsjetimo da je 2020. godina na Kvarneru obilježena i s nekoliko velikih događanja i titula:

proglašenje regije Kvarner od strane planetarno popularnog Lonely Planet Magazina kao jedne od „TOP 10 regija u svijetu“ koju se preporuča posjetiti tijekom 2020. godine;

Rijeka – Europska prijestolnica kulture (veljača 2020 – siječanj 2021) kao najvažniji hrvatski kulturni događaj;

te domaćinstvo Svjetskog godišnjeg SKÅL kongresa, za kojeg možemo reći da je jedan od najvećih međunarodnih kongresa koji okuplja turističke profesionalce i predstavnike medija („SKÅL Congress in the European Capital of Culture 2020“ 15.10.-20.10.2020. u Rijeci i Opatiji).

TZ Kvarnera