TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA NIŽE USPJEH IZ MJESECA U MJESEC KADA JE RIJEČ O PROMETU TURISTA U NOVOM SADU

U posljednjih nekoliko mjeseci Turistička organizacija Grada Novog Sada dobitnik je brojnih prestižnih priznanja. Naš glavni cilj je da naš grad tokom čitave godine posjećuje sve veći broj turista, a u prilog tome govore i zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Na teritoriji Grada Novog Sada u periodu siječanj – rujan 2018. godine ukupno je boravilo 156.686 turista što predstavlja porast u odnosu na isti period  prošle godine za 8,5%. Prema istom izvoru u periodu 2018. godine (prva tri kvartala u godini) ukupno je ostvareno 336.849 noćenja što predstavlja porast od 23,2%. Na nivou cijele Republike, zabilježen je porast noćenja, za navedeni period godine, od 12,9%. Od toga u Novom Sadu domaći turisti su ostvarili 112.459 noćenja (rast za 27,8%), a strani 224.390 (rast za 21,1%). 

Prema istom izvoru, u rujnu 2018. godine na teritoriji Grada Novog Sada ukupno je boravilo 20.285 turista što predstavlja porast u odnosu na rujan prošle godine za 4,5%.

U rujnu 2018. godine ukupno je ostvareno 38.478 noćenja, što predstavlja porast od 13% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Od toga domaći turisti su ostvarili 13.734 noćenja (rast za 30,1%), a strani 24.744 (rast za 5,3). Posebno važno za razvoj „city break“ turizma je činjenica da su turisti (domaći i strani) produžili svoj boravak u Novom Sadu.

Na osnovu podataka dobijenih od 26 hotela i 5 drugih objekata za smeštaj, u Novom Sadu je u rujnu 2018. godine najviše turista došlo iz Srbije, zatim iz zemlja regije (Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore), a zatim iz Kine, Poljske, Njemačke, Rumunjske, Austrije. Po dolascima turista prve tri izvaneuropske zemlje su Kina, SAD i Australija.

Na osnovu istih podataka, u Novom Sadu su u rujnu 2018. godine najviše noćenja ostvarili turisti iz Srbije, zatim iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore, Hrvatske, Nemačke, Kine, Poljske, Austrije, Ruske federacije. Po noćenjima turista prve tri vanevropske zemlje su Kina, SAD i Australija.

U prosjeku svakog mjeseca naše Info centre posjete turisti iz oko 40 zemalja svijeta.

U periodu  siječanj – rujan 2018. godine info centre Turističke organizacije Grada Novog Sada posjetilo je blizu 5.000 turista. Najveći broj stranaca, koji su ušli u naše info centre u tom periodu porijeklom su iz Njemačke, zatim Kine, Turske, Rusije, Francuske, Španolske, Velike Britanije, Izraela, Poljske, SAD-a. Interesantno je spomenuti da su nas u rujnu posjetili i gosti iz Južnoafričke Republike, Tunisa, Irana, Singapura, Indije.

PR: TO Novoga sada