Uspješno realizirano sedam interpretacijskih šetnji u gradu Krku

Ovoga je ljeta, od 14. srpnja do 25. kolovoza, u gradu Krku održano sedam besplatnih interpretacijskih šetnji pod nazivom “Frankopani, koji i dalje žive kroz nas”.
Ovaj novi kulturno-turistički proizvod omogućio je našim posjetiteljima osjećaj nezaboravnog turističkog doživljaja, uz legende i priče iz grada i otoka Krka koje su povijesno autentične, ali su prilagođeni i sadašnjem mjestu i vremenu. 

U organizaciji Turističke zajednice Grada Krka, tijekom srpnja i kolovoza održala su se besplatna tematska vođenja na hrvatskom, engleskom, poljskom i njemačkom jeziku, a prisustvovalo im je ukupno 130 posjetitelja. Šetnje su održane u skladu sa epidemiološkim uvjetima pa je tako u svakom terminu moglo sudjelovati najviše 20 prijavljenih posjetitelja.

Svaka šetnja trajala je u prosjeku sat vremena, a uključivala je i ulaznice za posjet Frankopanskom kaštelu i Interpretacijskom centru Krk, otvorenom u sklopu kulturno-turističke rute Putevima Frankopana.
Kroz vođene šetnje gosti su saznali zanimljivosti i crtice iz života najslavnijih stanovnika grada Krka, knezova krčkih Frankopana, na zanimljiv i interaktivan način, a po završetku šetnje organizirano je i kratko uprizorenje knezova Krčkih Frankopana.

Interpretacijske šetnje vodile su Slavica Peričić i Monika Mikolajska, licencirani turistički vodiči, koje su ovoga proljeća sudjelovale na Edukaciji za certificiranje interpretatora baštine na otoku Krku udruge Interpret Europe, Međunarodnog udruženja za interpretaciju baštine.
Po završetku edukacije, polaznici su trebali kreirati novu interpretacijsku turu te se opredijeliti za turističku zajednicu s kojom bi željeli raditi, a Slavica i Monika odlučile su se upravo za grad Krk.

Prva je šetnja bila prezentacijsko vođenje za turističke djelatnike, prvenstveno one zaposlene u turističkim agencijama i na recepcijama hotela i kampova, koji su tijekom ljetoa taj sadržaj nudili svojim gostima, dok su na ostalima sudjelovali posjetitelji grada Krka.

Odmakom od klasične turističke ponude te isticanjem kulturnih specifičnosti i prezentiranjem baštine na suvremen način postigli smo inovativni kulturno-doživljajni proizvod koji je marketinški alat, ali i komunikacijsko sredstvo.

Storytelling u Krku, gradu povijesti i kulture, predstavlja jedinstveni doživljaj za posjetitelje destinacije koji nudi putovanje kroz vrijeme i odmak od klasične turističke ponude isticanjem kulturnih specifičnosti i prezentiranjem baštine na suvremen način.

TZ grada Krka