Biciklističke staze Virovitičko-podravske županije

U sklopu prekograničnog projekta ‘Razvoj biciklističkih staza u svrhu promocije biciklističkog turizma na području Somogy županije i Virovitičko-podravske županije, u tijeku su radovi na uređenju nasipa rijeke Drave kojima će Virovitičko-podravska županija dobiti više od 500 kilometara novih biciklističkih staza.

Trenutačno je u tijeku označavanje biciklističkih ruta te je do sada postavljeno oko 50 tabli, od ukupno tristotinjak. Na 22 info table s kartama biciklisti će imati na raspolaganju pregled biciklističkih staza Virovitičko-podravske županije s informacijama o turističkim atrakcijama na rutama. Također, biciklisti će imati priliku odmoriti na tri lokacije i pritom uživati u ponudi obližnjih turističkih objekata.

Osim uređenja nasipa i odmorišta, kroz projekt će biti organizirana i probna vožnja sa 100 sudionika (50 Mađarska, 50 Hrvatska) gdje će najbolji biciklisti osvojiti nagrade. Uređenjem 28 km nasipa uz rijeku Dravu na relaciji Sopje-Noskovci postići će se dvostruki učinak, budući da će nasipu biti pojačan obrambeni, a dodan turistički karakter.

Nositelj projekta su Mađarske vode južnog Zadunavlja, a partneri na projektu VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije i Hrvatske vode Osijek.

VPZ