Franck podržava male uzgajivače kave

U okviru međunarodnog razvojnog partnerstva ‘Coffee & Climate’, Franck aktivno podržava realizaciju projekata s ciljem osposobljavanja malih uzgajivača kave kako bi što bolje odgovorili na izazove i posljedice klimatskih promjena koje ozbiljno ugrožavaju usjeve kave poput nedavne suše u Brazilu.

Usjevi kave izrazito su osjetljivi na klimatske promjene, a do pokretanja programa ‘Coffee&Climate’, na plantažama u zemljama tzv. ‘pojasa kave’ nisu postojale dobro isplanirane i centralno koordinirane aktivnosti za učinkovitu reakciju.

Ivan Artuković‘Franck je jedan od partnera Coffee&Climate inicijative s vizijom osposobljavanja uzgajivača kave za učinkovitu prilagodbu i odgovor na klimatske promjene koje značajno utječu na dostupnost, kvalitetu i cijenu kave. Riječ je o sveobuhvatnom i dobro strukturiranom programu koji promiče održivost pomažući malim uzgajivačima u prilagodbi i jačanju otpornosti njihove poljoprivredne proizvodnje i usjeva kave’, istaknuo je Ivan Artuković, član Uprave Francka.

Coffee&Climate’ projekti imaju snažnu podršku njemačke razvojne agencije (GIZ), njemačkog federalnog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ) u okviru razvojnog programa develoPPP.de te švedske međunarodne razvojne agencije (SIDA).

Franck