Jadran proširio broj stipendista sa tri nova mlada kuhara

U sklopu dugoročnog pristupa planiranju i razvoju poslovanja koje brine o razvoju ljudskih potencijala, Jadran d.d. nastavlja s lani započetim programom stipendiranja strukovnih zanimanja kuhara i konobara u suradnji sa srednjom školom Dr. Antun Barac

Jadran d.d. iz Crikvenice, turistička tvrtka koja u vlasništvu na crikveničkoj rivijeri ima 8 hotela, 2 autokampa i turističko naselje, u sklopu programa stipendiranja učenika strukovnih škola ove godine odabrao je novo troje stipendista srednje škole Dr. Antun Barac koji su upisali smjer kuhara, a koji će povrh redovite mjesečne stipendije u objektima Jadrana moći obaviti stručnu praksu te će dobiti mogućnost rada tijekom ljetne sezone i zaposlenja odmah po završetku školovanja.

Uz troje novih stipendista, Jadran d.d. će nastaviti stipendiranje četvoro stipendista odabranih prošle godine. Svi oni mjesečno dobivaju 500 kuna stipendije.

Ugovore sa novim Jadranovim stipendistima potpisao je predsjednik uprave Jadran d.d. Dino Manestar.

„Jadran i turizam u Crikvenici godinama su bili u silaznoj putanji pa je razumljivo da je interes za strukovna zanimanja u turizu također bio u opadanju, međutim danas je situacija potpuno drugačija. Pokretanjem najvećeg investicijskog ciklusa Jadrana u modernoj povijesti Crikvenice vraćamo se tamo gdje i pripadamo – u vrh hrvatskog turizma u kvaliteti. Pred sebe smo postavili ambiciozne ciljeve, a tih ciljeva nema bez ljudi. Strateškim poslovnim planom odredili smo da ćemo od 0,5 do 0,75% prihoda godišnje usmjeriti na edukaciju, školovanje i razvoj ljudskih potencijala što do 2025. godine ukupno iznosi od 5 do 8 milijuna kuna. I prošle i ove godine stipendirali smo isključivo kuhare obzirom da za zanimanje konobara nije bilo dovoljno interesa, a već iduće godine moramo usmjeriti dodatne napore upravo u smjeru razvoja kadrova u području usluživanja“, izjavio je Dino Manestar, predsjednik Uprave Jadrana d.d.

Ugovori o stipendiranju potpisani su u prisustvu učenika i njihovih roditelja te ravnatelja škole Dr. Antun Barac, Arsena Badurine.

„Uz same stipendije koje Jadran d.d. isplaćuje, zajedničkim snagama prije školske godine obišli smo osnovne škole te pokušali potaknuti učenike na upis zanimanja za koje se nude stipendije. Školi doista suradnja sa Jadranom d.d. znači puno jer kada iza sebe imate najveći tvrtku u gradu, onda se projekti realiziraju puno lakše. Zanimljiva je i činjenica da od ukupno 29 učenika iz svih razreda zanimanja kuhar, njih čak 16 svoju stručnu praksu izvan škole obavlja u objektima tvrtke Jadran“, istaknuo je Arsen Badurina, ravnatelj srednje škole Dr. Antun Barac iz Crikvenice.

PR: Jadran d.d.