Jagodica Purgerica – najslađa bobica

Impresivnih 70 ha pod jagodama u gradu Zagrebu!

Predstavljanje projekta Jagodica Purgerica – najslađa bobica

jagodica 1U Centru za kulturu prehrane predstavljen je projekt brandiranja jagode Jagodica Purgerica, proizvedene na ruralnom području Grada Zagreba, i to impresivnih gotovo 3 milijuna sadnica na 70 ha. Time jagoda sa zagrebačkog područja postaje najveća proizvodnja jagode u RH. U Udruzi uzgajatelja jagode Grada Zagreba, prema riječima predsjednika Marijana Horvata, je 52 člana, od kojih je već polovica uključena u projekt Jagodica purgerica – najslađa bobica. Radi se o kontroliranoj kvaliteti branda, propisani strogi kriteriji dopuštaju samo tri rane, posebno slatke sorte, te najkvalitetnije plodove koji moraju biti ujednačene veličine, boje i oblika, pojasnio je proizvođač Marijan Mavračić. Jagodicu purgericu može se naći u prodaji od sredine svibnja do sredine lipnja, ovisno o vremenskim uvjetima. Potrošačima je Jagodica Purgerica dostupna na posebno označenim štandovima postavljenim na frekventnim križanjima diljem grada tokom cijelog dana, te je radi toga dostupna i radnim ljudima koji ne stignu na tržnicu po svježe voće. Štandovi su jasno jagodica 3označeni, a cijena mjerice s više od pola kilograma stoji 15 kuna. Brend Jagodice purgerice komunicira visoku kvalitetu proizvoda, mjesto proizvodnje i kratak put od berbe do stola. Upravo kratak put omogućava da se jagoda konzumira svježa u vrhuncu svoje zrelosti. Novost od ove godine je da se na svakom štandu kupac može uvjeriti i u zdravstvenu ispravnost jagoda uvidom u izloženu analizu teških metala i rezidua pesticida, koju je svaki proizvođač Jagodice Purgerica dužan obaviti, naglasila je Ana Marušić Lisac iz kontrolnog tijela Biotechnicon. Uz svesrdnu i kontinuiranu pomoć Ureda za poljoprivredu Grada Zagreba za podizanje nasada, kupnju sadnica, nabavu opreme i sustav navodnjavanja proizvodnja se proširila na od gotovo 1,5 milijuna kg jagode sa zagrebačkog područja. Luka Čuljak iz Gradskog Ureda za poljoprivredu je podržao ovu inicijativu i najavio podršku malim proizvođačima i u budućnosti.

PR: Centar za kulturu prehrane

Fotografija : Rene Karaman