NASTUP KVARNERA NA JEDNOM OD NAJVEĆIH SVJETSKIH SAJMOVA C M T STUTTGART

Turistička 2017. godina za Turističku zajednicu Kvarnera započinje angažmanom na emitivnim tržištima. Naime, može se reći da već direktnim kontaktima s potencijalnim gostima, započinje naš poslovni odnos. Borba je to za svakog gosta, a ljepše bismo rekli da započinje privlačenje, uvjeravanje, pokazivanje i dokazivanje, a pri tome se koriste sve moguće prednosti, informativne brošure, privlačne fotografije i razni vizuali, filmovi, okusi i mirisi, zvukovi, a iznad svega ljudska riječ i osmjeh. Dovoljno je da se samo jedan veliki turistički sajam posjeti, da bi se shvatilo o kakvoj se tu konkurenciji radi i u „kakvom moru plivamo.“ Stoga je Turistička zajednica Kvarnera dobro pripremila čitav niz aktivnosti za 2017. godinu.

Ističemo da je rekordna turistička 2016. godina završila s 5% više dolazaka i 6% više noćenja nego u istom razdoblju 2015. godine. Njemačko tržište za Kvarner je bez premca tržište broj 1 po udjelu u noćenjima, koji je u 2016. godini iznosio 31 %, odnosno više od pola milijuna dolazaka (524.586) i gotovo 4 milijuna noćenja (3.939.711) njemačkih gostiju. (Za napomenuti je da je drugo najjače tržište Slovenija s udjelom od 14 % u ukupnim noćenjima.) Trend rasta turističkog prometa s njemačkog tržišta nastavljen je, te je u 2016. godini bilo čak 8% više Nijemaca, a ostvarili su 9% više noćenja nego u 2015. godini.

Tim više je nastup Kvarnera na ovom sajmu (kao i na još nekoliko sajmova u Njemačkoj) značajan i za očekivati je da će svi sudionici u ovom projektu imati uspjeha u cilju dovođenja još većeg broja njemačkih turista.

„Njemačka čini treće turističko tržište na svijetu iza SAD-a i Kine i prvo u Europi sa 69,1 milijun putovanja dužih od četiri dana i 77 milijuna kraćih putovanja, na koje Nijemci potroše gotovo 90 milijardi eura. Glavna značajka koja je obilježila njemačko turističko tr- žište i koja je vidljiva u proteklom razdoblju je stabilnost. Tema putovanja i turizam visoko su na rang listi prioriteta njemačkih građana i oko tih pojmova se nadograđuju razni segmenti društvenog života. U medijima su turističke teme vrlo zastupljene i prosječan Nijemac je iskusan putnik.“ – izvor HTZ: „NJEMAČKA | PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA – Izdanje 2016.“ |

Prema istraživanju instituta AGOF, oko 76,1 % stanovništva (52,72 milijuna) koristi internet, od toga 14,36 milijuna koristi internet samo stacionarno, dok 1,41 milijun samo na mobilnim uređajima. No, lani objavljeni rezultati jednog njemačkog istraživanja o važnosti osobnog kontakta u odnosu na virtualni kontakt pokazali su da, iako je Internet najlakši izvor informacija i način komunikacije, veliki dio onih koji koriste internet, smatra razgovor „licem u lice“ važnijim. Posebno Njemačka prednjači kao zemlja u kojoj je osobni kontakt na visokoj ljestvici vrijednosti u odnosu na virtualni svijet.  (Slijede Švedska i Belgija). Generalno vrijedi da što su stariji ispitanici, to je osobni kontakt važniji, što govori u prilog animiranja gostiju putem sajamskih nastupa i prezentacija, jer je upravo starija generacija, koja nije vezana na školske ferije i može putovati u bilo koje doba godine, ona koja je bitna za produženje sezone.

PR: TZ Kvarnera