Odabir suvenira Crikvenice

Turistička zajednica Grada Crikvenice je u sklopu obilježavanja 125 godina turizma u Crikvenici objavila je Javni poziv za odabir originalnog i prepoznatljivog suvenira Grada Crikvenice.

Cilj ovoga projekta je potaknuti zanimanje za stvaranje novih kreativnih i prepoznatljivih suvenira, a kroz njihovu kontinuiranu promociju želi se jačati prepoznatljivost Grada Crikvenice u kulturnom, povijesnom, tradicijskom i gastronomskom smislu.

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe i punoljetne fizičke osobe. Prijavljeni prijedlog suvenira mora biti originalno autorsko djelo i izražavati kulturno-povijesnu, prirodnu ili gastronomsku baštinu Grada Crikvenice, a autori moraju poslati konačno izrađene proizvode i prijedlog dizajna ambalaže.

Ocjenjivački žiri će prilikom vrednovanja fotografija voditi računa o likovno-estetskoj vrijednosti, originalnosti, stupnju povezanosti s kulturno-povijesnom, prirodnom i gastronomskom baštinom Grada Crikvenice te izvedivosti i praktičnosti.

Radovi s prijavnicom se dostavljaju na adresu Turističke zajednice Grada Crikvenice – Trg Stjepana Radića 1 c, 51260 Crikvenica s naznakom “Ne otvarati- natječaj za suvenire, zaključno do 30. rujna.

Najbolje ocijenjeni radovi će biti predstavljeni na izložbi organiziranoj u sklopu programa proslave 125 godina organiziranog turizma u Crikvenici u Gradskoj galeriji Crikvenica od 7. do 23. studenoga.

Tekst natječaja i prijavnica se mogu pronaći na web stranici Turističke zajednice Grada Crikvenice www.rivieracrikvenica.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.