Prvi puta na Lošinju – komunikacija s liječnicima putem Mediion platforme

Turistička zajednica Grada Malog Lošinja i tvrtka Mediion technologies d.o.o. predstavljaju inovativno rješenje za povezivanje pacijenata i liječnika.

MEDIION platforma omogućava personaliziran pristup liječnicima, brzu i jednostavnu komunikaciju zaštićenim putem, pružajući sigurnu i učinkovitu zdravstvenu skrb koja je usmjerena na individualne potrebe pojedinca. Sustav povećava dostupnost liječnika primarne i sekundarne zdravstvene zaštite stanovništvu te domaćim i stranim posjetiteljima.

Liječnici na platformi dostupni su za pisane konzultacije, telekonzultacije, a moguće je i rezervirati termin za dolazak u ordinaciju. Mediion je za korisnike dostupan kao iOS i Android aplikacija, a može se koristiti i preko web portala mediion.com. Kako bi pojednostavili korištenje same platforme posjetiteljima otoka, aplikacija je dostupna na pet jezika – hrvatski, slovenski, engleski, njemački i talijanski.

Istraživanja su pokazala da prosječan posjet liječniku traje 3 sata, a 70% posjeta u ordinaciji ne zahtijeva direktni kontakt pacijenta i liječnika već samo savjetodavne usluge koje od sada možete odraditi putem Mediion platforme udaljenim putem. U slučaju neophodnog pregleda u ordinaciji svim posjetiteljima na raspolaganju stoje i liječnici iz Malog Lošinja kod kojih je moguće dogovoriti termin posjete. Posjetitelji se uz pomoć platforme mogu brzo i jednostavno informirati o lokaciji njihovih ordinacija kako bi što prije došli do traženog liječnika.

Cilj ove inicijative je povećanje zadovoljstva posjetitelja i produljenje njihovog boravka na otoku Lošinju, smanjenje gužvi u dugim redovima čekanja na visokim temperaturama te u konačnici ušteda vremena uz rasterećenje liječnika i pacijenata.

Mediion platforma predstavlja pažljivo razvijen, povoljniji, jednostavniji, brži, sigurniji i učinkovitiji pristup najboljim liječnicima te samim time doprinosi boljem zdravlju ljudi.

„Zadovoljstvo nam je što možemo posjetiteljima lošinjskog otočja ponuditi novu uslugu telemedicine gdje putem aplikacije pacijenti mogu stupiti u kontakt s liječnikom bez dolaska u ordinaciju. Trenutno je na aplikaciji prisutno četiri lošinjska doktora i više od trideset iz cijele Hrvatske. Svjesni smo nedostatka broja zdravstvenih djelatnika posebice u glavnoj turističkoj sezoni. Telemedicina nam je prilika da poboljšamo dostupnost liječnika i zdravstvenih usluga našim gostima.“ – Izjavio je Dalibor Cvitković, direktor Turističke zajednice Grada Malog Lošinja.

TZ Maloga Lošinja