Smrznuto povrće dulje čuva hranjive tvari

Nedavno provedeno istraživanje doc. dr. sc. Darije Vranešić Bender i njezina tima prvo je domaće istraživanje koje se bavi usporedbom nutritivnih vrijednosti smrznutog i svježeg povrća.

Cilj istraživanja je bio usporediti razinu pojedinih vitamina poput vitamina A i C u smrznutom i svježem povrću nakon uobičajenog kućnog skladištenja povrća u hladnjaku i zamrzivaču. Dobiveni rezultati su pokazali kako je sadržaj hranjivih tvari  duže očuvan u smrznutom povrću  u usporedbi sa svježim koje se nekoliko dana čuva u hladnjaku.

Ledo voće i povrće smrzava se u trenutku kad je najbogatije hranjivim tvarima, a zahvaljujući metodi brzog smrzavanja čuva se ono najbolje u njemu.

Provedeno istraživanje je bilo temelj nove Ledo kampanje ‘Ledo čuva najbolje’ u kojoj se ističe kako je voće i povrće neizostavan dio uravnotežene prehrane, a zahvaljujući Ledu ono je dostupno tijekom cijele godine.

Istraživanje koje je proveo stručni tim rađeno je na način da se smrznuto povrće kupovalo u trgovinama, a svježe povrće u trgovini voća i povrća u sklopu tržnice. Nakon obavljene nabavke, namirnice su se skladištile u hladnjaku na temperaturi od 4°C, odnosno u zamrzivaču na temperaturi -18°C. Svježe povrće se podvrgavalo mjerenju istog dana kad je kupljeno te nakon 4 dana skladištenja u hladnjaku.

Dobiveni su sljedeći rezultati:

Sadržaj vitamina C u smrznutim mahunama iznosio je 6,86 mg/100 g, dok je u  svježim mahunama koje su 1 dan bile skladištene u hladnjaku  sadržaj vitamina C iznosio 6,34 mg/100 g, a nakon četiri dana vrijednost se snizila na 6,24 mg/100 g

Sadržaj vitamina C u smrznutoj brokuli iznosio je 37,8 mg/100g, dok je u svježoj brokuli koja je 1 dan bila skladištena u hladnjaku sadržaj vitamina C iznosio 38,7 mg/100 g, a nakon četiri dana vrijednost se snizila na 27,3 mg/100 g

Sadržaj vitamina A u smrznutoj brokuli iznosio je 412 mcg/100 g, dok je u svježoj brokuli koja je 1 dan bila skladištena u hladnjaku vitamin A bio  prisutan u količini od 400 mcg/100 g, a nakon četiri dana vrijednost se snizila na 288 mcg/100 g

Sadržaj folata u smrznutom špinatu iznosio je 24,5 mcg/100 g, dok je u svježem špinatu koji je 1 dan bio skladišten u hladnjaku folat bio prisutan u količini od 8,5 mcg/100 g, a nakon četiri dana vrijednost se snizila na 6,6 mcg/100 g

Sadržaj vitamina C u smrznutoj cvjetači iznosio je 35,2 mg/100g, dok je u svježoj cvjetači koja je 1 dan bila skladištena u hladnjaku vitamin C bio prisutan u količini od 29,9 mg/100 g, a nakon četiri dana vrijednost se snizila na 26,4 mg/100 g

Sadržaj folata u smrznutoj cvjetači iznosio je 12,8 mcg/100g, dok je u svježoj cvjetači koja je 1 dan bila skladištena u hladnjaku sadržaj folata iznosio  12,1 mcg/100 g, a nakon četiri dana vrijednost se snizila na 4,3 mcg/100 g