UHPA traži pravovremeno donošenje cjenika nacionalnih parkova i parkova prirode

Sinergija relevantnih dionika jedan je od ključnih faktora za oporavak organiziranih turističkih dolazaka i preduvjet za cjelogodišnji turizam

Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA) poziva na suradnju sve relevantne dionike i donositelje odluka da nastave promišljati u smjeru koji će doprinijeti konkurentnosti hrvatske turističke ponude i osigurati održiv turistički rast.

“Iza nas je po mnogim čimbenicima rekordna turistička sezona koju smo žarko priželjkivali i nadali joj se. Međutim, nemojmo se zavaravati kako jedna dobra sezona može nadoknaditi dvije i pol godine agonije kojoj smo svakodnevno svjedočili. Pred nama su godine oporavka i borbe za što bolje pozicioniranje Hrvatske na novoj turističkoj karti Europe“, ističe Tomislav Fain, predsjednik UHPA-e.

U tom novom „preslagivanju karata“ od iznimne važnosti bit će sinergija svih relevantnih dionika iz javnog i privatnog sektora, a s ciljem ostvarivanja ključnog cilja cijelog turističkog sektora – održivog cjelogodišnjeg turizma. Svoju priliku u tome vide i turističke agencije, koje su, unatoč rekordnim turističkim brojkama, daleko od oporavka i povratka na predpandemijske poslovne rezultate.

„Iza turističkih agencija je, usudit ću se reći, najteže razdoblje u povijesti, ali svaka kriza donosi i prilike, posebice u turizmu u kojem su oduvijek jedino promjene bile stalne i pouzdane. Jedna od ključnih prilika je odmak od sezonalnosti i usmjeravanje prema cjelogodišnjem turizmu. Uvjeren sam kako su turističke agencije ključ u ostvarenju tog cilja, ali na tom putu ne smijemo, i ne možemo, biti sami, bez ostalih ključnih dionika u lancu naših usluga“.

Jedna od ključnih aktivnosti svakako jest i inzistiranje na pravovremenom donošenju cjenika nacionalnih parkova, parkova prirode, muzeja i ostalih kulturnih objekata koji su nezaobilazna atrakcija u ponudi turističkih agencija, a cijena njihovih ulaznica uvelike utječe na cijenu aranžmana. 

„Prema Ministarstvu zaštite okoliša i energetike te Ministarstvu kulture i medija upućujemo apel za promptnom reakcijom prema javnim ustanovama i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da se cjenici donose na vrijeme, a povećanje cijena bude realno i vodi načelom održivog razvoja koje će uspostaviti ravnotežu i poticati suradnju, te posredno utjecati i na konkurentnost hrvatskog turizma“, zaključuje Fain. 

UHPA

Fotogrefija: Rene Karaman