turizam

Image brošura Buzeta

U Narodnom domu u Buzetu predstavljene su završne aktivnosti projekta Adriatic Health and Vitality Networka (AHVN) i održana promocija image-brošure grada Buzeta. Prisutnima su se obratili predstavnici gradonačelnik Siniša Žulić i viša stručna savjetnica za […]