najave

10. smotra i regata tradicijskih barki na jedra

13/07/2018 Rene

Turistička atrakcija kojom slavimo i obilježavamo važnost očuvanja i valorizacije pomorske, ribarske i brodograđevne baštine – Ovogodišnja jubilarna 10. smotra i regata tradicijskih barki na jedra u Mošćeničkoj Dragi priređena je u posebnom ozračju međunarodnog […]

najave

MALA BARKA 2

15/07/2017 Rene

Turistička atrakcija kojom slavimo i obilježavamo važnost očuvanja i valorizacije pomorske, ribarske i brodograđevne baštine – Ovogodišnja 9. Smotra i regata tradicijskih barki na jedra u Mošćeničkoj Dragi priređena je u posebnom ozračju međunarodnog projekta […]